Regulaminy promocji

I. Regulamin akcji promocyjnej „Wyślij nam zdjęcie swojej realizacji i odbierz rabat 10% na kolejne zamówienie”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki otrzymania i korzystania z kodów rabatowych podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.punkttapicerski.pl i stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego www.punkttapicerski.pl
 2. Organizatorem akcji promocyjnej i wystawcą kodów rabatowych jest MG Firma Usługowo-Handlowa Mariusz Giwerski ul. Podgórna 19, 67-106 Niedoradz, NIP: 9252023560, (dalej jako: PunktTapicerski).
 3. Promocja skierowana jest do wszystkich osób, które złożyły zamówienie za pomocą sklepu internetowego www.punkttapicerski.pl (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady akcji promocyjnej „Wyślij nam zdjęcie swojej realizacji i odbierz rabat 10% na kolejne zamówienie”.

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i otrzymanie rabatu 10% na kolejne zamówienie w sklepie PunktTapicerski należy:
  a) Dokonać zakupu w sklepie PunktTapicerski.
  b) Zrobić dobrej jakości zdjęcie przedstawiające efekt końcowy swojej pracy z wykorzystaniem materiałów lub akcesoriów zakupionych w sklepie PunktTapicerski.
  c) Wysłać zdjęcie wraz z komentarzem, jakie produkty ze sklepu PunktTapicerski zostały wykorzystane w pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: kontakt@punkttapicerski.pl), komunikator Messenger (m.me/tkaninyTapicerskie) lub dodać zdjęcie w komentarzu pod dowolnym postem PunktuTapicerskiego na portalu Facebook.
 2. Za jedno zdjęcie lub kilka zdjęć jednej realizacji Klientowi przysługuje jeden kod rabatowy.
 3. Przesłane przez Klienta zdjęcia mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych na stronie sklepu PunktTapicerski oraz w mediach społecznościowych sklepu PunktTapicerski na Facebook, Instagram i Pinterest.
 4. Zdjęcia realizacji przysłane przez Klientów będą publikowane bez podania imienia i nazwiska autora, chyba że Klient w wiadomości mailowej lub prywatnej za pośrednictwem Messengera,  wyrazi chęć i zgodę na oznaczenie go w poście opublikowanym w mediach społecznościowych PunktuTapicerskiego oraz poda nazwę swojego profilu.
 5. Niekompletne lub obraźliwe zgłoszenia nie będą akceptowane i nie będzie przyznawany za nie kod rabatowy.

§ 3. Zasady korzystania z kodów

 1. Kody rabatowe przyznawane są przez PunktTapicerski w ramach akcji promocyjnej „Wyślij nam zdjęcie swojej realizacji i odbierz rabat 10% na kolejne zamówienie” za przysłane przez Klientów zdjęcia swoich realizacji wykonanych przy pomocy materiałów zakupionych w sklepie PunktTapicerski.
 2. Kod rabatowy w postaci alfanumerycznego ciągu znaków udostępniany jest w formie listu elektronicznego, poprzez przesłanie go na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Klient wyśle zdjęcie z realizacji do sklepu PunktTapicerski za pośrednictwem portalu Facebook, sklep wyśle do niego wiadomość prywatną z prośbą o podanie adresu mailowego, na jaki wysłany ma zostać kod rabatowy.
 4. W ramach danego kodu rabatowego PunktTapicerski przyznaje Klientowi określoną w ramach prowadzonej akcji promocyjnej zniżkę 10% na kolejne zamówienie w sklepie PunktTapicerski.
 5. Skorzystanie z kodu rabatowego jest w pełni dobrowolne.
 6. Z kodu rabatowego Klient może skorzystać tylko podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.punkttapicerski.pl
 7. W celu skorzystania z kodu, Klient zobowiązany jest wpisać posiadany Kod rabatowy w Koszyku podczas składania zamówienia w polu: „Wpisz kod rabatowy”. Po jego wpisaniu Klientowi przyznany zostanie przyznany rabat 10% od całości zamówienia.
 8. Podczas składania jednego zamówienia w sklepie internetowym www.punkttapicerski.pl Klient może skorzystać tylko z jednego posiadanego kodu rabatowego.
 9. Kody rabatowe nie łączą się.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest sklep PunktTapicerski i zasady przetwarzania danych osobowych określa w polityce prywatności i cookies.
 2. Dane osobowe Klientów biorących udział w akcji promocyjnej będą wykorzystane tylko na potrzeby wysyłki kodu rabatowego na wskazany przez Klienta adres mailowy (w odpowiedzi na przysłane zdjęcie) oraz w celu oznaczenia autora zdjęcia przy publikacji zdjęć na profilach społecznościowych PunktuTapicerskiego, jeżeli Klient wyrazi taką chęć.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym kodem rabatowym Klient może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@punkttapicerski.pl. Natomiast reklamacje związane z zakupionym z wykorzystaniem kodu rabatowego towarem należy zgłaszać w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego www.punkttapicerski.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Akcji promocyjnej jest równoczesne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PunktTapicerski zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.
 2. PunktTapicerski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od PunktTapicerski. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.punkttapicerski.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.